Konferencja WP3

Konferencja WP3

Konferencje i podsumowania z okazji zakończenia realizacji projektu WP3 mamy już za sobą, każdy z zaproszonych gości doceniał innowacyjność projektu podkreślając jego zaawansowaną formę. Z tej okazji udostępniamy także artykuł opisujący tę inwestycję.

WP3 – przestrzeń wspólnych działań 

Nowoczesna sieć klasy operatorskiej WP3 to ponad 300 km połączeń radiowych w paśmie licencjonowanym, 7 km światłowodu, nowoczesna serwerownia, dodatkowo: hotspoty, telecentra, telefonia IP, system biblioteczny, elektroniczna skrzynka podawcza. Na wybudowanej infrastrukturze skorzystają wszyscy: mieszkańcy, turyści, przedsiębiorcy, uczniowie.

Efekty budowy Regionalnej sieci szerokopasmowej są już widoczne – zapewnia Adam Niwiński, Starosta Łęczyński – nowoczesne Centrum Zarządzania Siecią, zaawansowana technologicznie serwerownia, stacje bazowe – to pozwoli na „bycie” w sieci mieszkańcom powiatów łęczyńskiego, świdnickiego oraz włodawskiego.Obszarów, na których brakowało infrastruktury telekomunikacyjnej, a dodatkowo nie ma wiarygodnych planów jej budowy jest tu najwięcej – ponad 61% miejscowości. Zamieszkuje je około 45 tys. osób. Również ze względów technicznych 32% mieszkańców ma bardzo niskie łącze do 2 Mb/s. Ponad 75% mieszkańców nie ma dostępu do sieci szerokopasmowej bądź połączenie jest, ale na niewystarczającym poziomie. To z tego powodu powstał projekt „Wirtualne powiaty. Budowa społeczeństwa informacyjnego na Lubelszczyźnie. Etap III”. Otrzymał on ponad 25 mln zł dofinansowania z Unii Europejskiej. Dzięki temu możliwa była budowa regionalnej sieci szerokopasmowej. Sieć będzie udostępniana w celach komercyjnych – odpłatnie za pośrednictwem operatorów lokalnych. Wyjątek stanowi 250 miejsc publicznych, gdzie z Internetu będzie można skorzystać za darmo.

Komercyjny Internet. Jak i dla kogo?
Tylko operatorzy będą mogli podłączyć klientów końcowych do sieci WP3. Wybudowana infrastruktura pozwoli na zwiększenie dostępu do sieci przede wszystkim w miejscach, gdzie do tej pory było to niemożliwe. Jako operator działający na terenie miasta Włodawy i okolic mam nadzieję, że projekt ten przyczyni się do wsparcia lokalnych dostawców Internetu w możliwości oferowania nowoczesnych usług naszym klientom. Nie znamy jeszcze szczegółów, na jakich zasadach funkcjonować będzie powstająca infrastruktura, lecz mamy nadzieję, że pozwoli nam na dalszy rozwój funkcjonowania firmy na lokalnym rynku telekomunikacyjnym – mówi Krzysztof Pałka, właściciel firmy ELEKTROBIT. – Siecią WP3 będzie zarządzała spółka komunalna utworzona przez partnerskie samorządy realizujące projekt. Spółka będzie współpracowała z operatorami działającymi na obszarze objętym projektem – mówi Mirosław Król, Starosta Świdnicki.  Z każdym zainteresowanym operatorem zostanie podpisana umowa o współpracy. Uspakajamy operatorów – podjęcie współpracy nie będzie wymagało przeprowadzania przetargów, konkursów, czy innych tego typu skomplikowanych procedur – informuje Małgorzata Kolary-Woźniak, Kierownik Projektu. – Sieć WP3 będzie dostępna m.in. na obszarach wiejskich o rozproszonej budowie. W takich miejscach operatorom nie opłaca się inwestować, użytkowników jest zbyt mało, by zwróciły się koszty budowy sieci – dodaje Wiesław Holaczuk, Starosta Włodawski – Tutaj pojawia się szansa dla operatorów telekomunikacyjnych. Będą oni mogli współpracować ze spółką i dostarczać usługi bezpośrednio do klientów.

Dostęp do sieci. W jaki sposób?
Mieszkańcy są zainteresowani Internetem z projektu. Wybudowałem dom w Cycowie, co zrobić żeby skorzystać z WP3? – pyta Pan Marian z Cycowa. Na etapie budowy warto przeciągnąć kabel Ethernetowy z wysoko położonego miejsca w budynku (np. z dachu, komina) do miejsca wewnątrz, gdzie chcemy odbierać sygnał. Jeśli jesteśmy przed wykonaniem tynków kable będą niewidoczne. W przypadku istniejących budowli prace związane z położeniem odpowiedniej instalacji będzie mógł wykonać np. operator. Pan Marian z Cycowa, jak również inni mieszkańcy powiatów łęczyńskiego, świdnickiego i włodawskiego otrzymają dostęp do sieci szerokopasmowej za pośrednictwem operatora telekomunikacyjnego.

WP3. Przestrzeń dla każdego
Nasi kontrahenci to nie tylko firmy z Polski, współpracujemy również z firmami z różnych regionów świata, w tym z krajów europejskich, takich jak: Niemcy, Francja, Ukraina, Litwa, Czechy, Słowacja, Ukraina, Mołdawia czy Albania. Naszymi partnerami są również przedsiębiorcy z Chin oraz Stanów Zjednoczonych. W dzisiejszych czasach możliwy i konieczny jest codzienny kontakt np. poprzez komunikatory, a właśnie takie możliwości stwarza nam Internet – mówi Paweł Baryła, Dyrektor handlowy w Herbar Sp. z o.o. z Milejowa – Bardzo istotny jest szybki transfer informacji, dlatego stabilny i stały dostęp do sieci bezprzewodowej to podstawa. Na dzień dzisiejszy w naszym regionie z dostępem do Internetu bywa różnie, miejmy nadzieje, że projekt WP3 zmieni to na lepsze, zdecydowanie skorzystają na tym również inne firmy – dodaje Paweł Baryła. Internet dla wielu firm to jeden z podstawowych narzędzi codziennego prowadzenia działalności gospodarczej. Bez Internetu nowoczesne firmy nie są w stanie zarządzać procesem produkcji, dostaw i współpracować z klientami. Ze względu na automatyzację i wykorzystanie nowoczesnego oprogramowania w naszej działalności konieczne jest posiadanie stabilnego łącza o dużej przepustowości. Bez tego nie jesteśmy w stanie pracować – mówi Rafał Stachura, Zastępca Prezesa Zarządu Spółki Agromarina z Kulczyna (gm. Hańsk) – Dziennie produkujemy ok. 24 tys. mleka. Do obsłużenia ok. 1400 szt. bydła zatrudniamy 40 pracowników. Moja codzienna praca opiera się często na Internecie. Sprawdzanie prognozy pogody – ta informacja jest niezwykle ważna dla mnie i dla każdego rolnika. Sprawdzam ceny produktów rolniczych na krajowym i światowych rynkach. Takich informacji, których poszukuję w Internecie jest wiele, mimo pozorów są niezwykle ważne, aby rozpocząć dzień w firmie.

Darmowy Internet. Gdzie i dla kogo?
W ramach projektu powstało również 250 miejsc gdzie za darmo można skorzystać z Internetu. Należy jednak pamiętać, że z darmowej sieci nie skorzystamy w domu. Korzystanie z bezpłatnego Internetu będzie proste. – przekonuje Rafał Kloc- koordynator techniczny projektu ze Starostwa Powiatowego w Łęcznej – We wskazanym miejscu publicznym informacja o dostępnej sieci WP3 pojawi się na urządzeniu użytkownika. Po kliknięciu w sieć, automatycznie przejdziemy do strony i tam system nada login i hasło potrzebne do zalogowania. Można będzie również skorzystać z tzw. telecentrów, będzie ich dokładnie 107. Miejsca te zostały wyposażone w komputery i drukarkę, więc nie ma konieczności posiadania własnego urządzenia. Lokalizacje, gdzie bezpłatnie skorzystamy z Internetu te można sprawdzić na stronie www.wirtualnepowiaty.pl.

WP3 – nowy wymiar e-administracji – łatwiej mieszkańcom

WP3 to także korzyść dla jednostek publicznych. W ramach projektu do Urzędu Gminy Spiczyn został zakupiony nowoczesny sprzęt, są to m.in. komputery, drukarki, skanery. W dobie dzisiejszych czasów praca urzędnika bez odpowiednich narzędzi jest niemożliwa. Zakupiony sprzęt pozwala na efektywniejszą pracę i szybką obsługę – przekonuje Mirosław Krzysiak, Wójt Gminy Spiczyn – ponadto wybudowana sieć umożliwi niezawodną łączność z Internetem, a to z kolei pozwoli korzystać z wielu usług takich jak telefonia VoIP, elektroniczna skrzynka podawcza, system biblioteczny.

Elektroniczna obsługa w urzędach

Elektroniczna skrzynka podawcza została wdrożona w Starostwie Powiatowym w Łęcznej oraz Urzędach Gmin w Łęcznej, Ludwinie, Spiczynie i Puchaczowie. Dzięki wdrożeniu ESP będzie możliwość załatwienia części spraw od początku do końca bez wychodzenia z domu. Są to np. zgłoszenie budowy obiektów i robót budowlanych niewymagających pozwolenia na budowę, uzyskanie mapy ewidencyjnej czy kopii mapy zasadniczej (sytuacyjno-wysokościowej). Wcześniej należy utworzyć tzw. Profil zaufany na stronie www.epuap.gov.pl albo posiadać elektroniczny podpis kwalifikowalny. Szczegóły dotyczące WP3 – przestrzeń wspólnych działań spraw załatwianych poprzez elektroniczną skrzynkę podawczą można sprawdzić na stronach internetowych urzędów.

Biblioteki z powiatu łęczyńskiego skorzystają z budowy sieci WP3
Liczba czytelników spada z roku na rok. Mamy nadzieję, że system biblioteczny to zmieni. Będzie można zobaczyć, jakie książki są dostępne w bibliotece i zarezerwować je online. Młodzi są przyzwyczajeni do załatwiania spraw przez Internet, nie lubią szukać książek na półkach, bo się gubią – stwierdza Mariola Kot z biblioteki w Milejowie. System biblioteczny nie tylko ułatwi poszukiwanie ulubionych książek, ale także zapewni bezpieczną komunikację pomiędzy bibliotekami powiatu łęczyńskiego.

WP3 – przestrzeń współpracy
Sieć WP3 to ogromna szansa dla naszej Gminy – mówi Romuald Pryll, Sekretarz Gminy Hańsk. – Bezprzewodowa sieć szerokopasmowa zapewni mieszkańcom naszej Gminy dostęp do szybkiego Internetu, który stanowi podstawę rozwoju nowoczesnego społeczeństwa i daje szansę na polepszenie jakości życia mieszkańców obszarów wiejskich, przyciągnięcie turystów i nowych inwestorów. – Mamy wszystkie niezbędne narzędzia do zarządzania siecią. Serwerownia centralna – gdzie znajdują się główne urządzenia i systemy jest najbardziej zaawansowana technologicznie na terenie województwa lubelskiego. Mamy się czym pochwalić – podsumowuje Adam Niwiński, Starosta Łęczyński – Bez współpracy 19 samorządów nie byłoby możliwe wdrożenie sieci WP3 na tak dużym terenie.

Biuro Projektu:
Centrum Zarządzania Siecią
al. Jana Pawła II 95 a,
21-010 Łęczna tel. 81 752 64 23
www.wirtualnepowiaty.pl

WP3 podsumowanie

WP3 podsumowanie

Jeden z najbardziej zaawansowanych projektów w którym uczestniczyliśmy do tej pory powoli dobiega końca. Już 27 Maja odbędzie się konferencja podsumowująca tę inwestycję na którą jako zaangażowani Wykonawcy zostaliśmy zaproszeni. Na wydarzenie  zostało  zaproszonych wielu Prelegentów, którzy wygłoszą wykłady w  tematach im bliskim i tak na przykład usłyszymy prelekcję na temat:

  1. Kierunki rozwoju województwa lubelskiego,
  2. Rynek usług telekomunikacyjnych w Polsce i Europie,
  3. Wirtualne Powiaty – Przestrzeń wspólnych działań,
  4. WiMAX/LTE innowacyjna sieć nowej generacji. Korzyści dla mieszkańców, operatorów i samorządów,
  5. Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej na potrzeby administracji publicznej,
  6. Wykorzystanie sieci szerokopasmowych w przyszłości,
  7. Usługi IP w sieci WP3,
  8. Nowoczesna sieć podstawą nowoczesnych usług,
  9. Atuty sieci szkieletowej wybudowanej w oparciu o linie radiowe NEC iPasolink 10,5/42 GHz

Na zakończenie przewidziana jest otwarta debata na temat: Wyzwania, przeszkody, szanse rozwoju społeczeństwa informacyjnego w kontekście wybudowanej infrastruktury szerokopasmowej.

Agenda zatem zapowiada się interesująco wielu gości różne spojrzenia i opinie na pewno będzie to dobrze zagospodarowany dzień z którego wyniesiemy duży ładunek wiedzy i kontaktów tak bardzo przydatne w przyszłych Inwestycjach. Kończąc chcemy podziękować Inwestorowi za zaproszenie i zaufanie jakim nas obdarzył.

Łopiennik update

Łopiennik update

Projekt dla wykluczonych cyfrowo w Gminach Łopiennik Górny, Gorzków i Żółkiewka wystartował na dobre. W chwili obecnej opracowaliśmy planowanie radiowe które w wersji 2 zostało zaakceptowane przez Zamawiającego.  Dzięki włożonej dotychczas pracy znamy już wielkość i topologię sieci, do wybudowania mamy 5 wież naziemnych 60 m wysokich i 2 maszty aluminiowe na istniejących obiektach. Wszystko to przybliży nas  do celu jaki Zamawiający sobie postawił tj. wyeliminowanie zjawiska wykluczenia cyfrowego.

Na chwilę obecną wykonaliśmy już drugi survey na działkach wytypowanych pod budowę, zastane warunki nie należą jednak do sprzyjających,  fakt iż teren jest wyżynny, a wiele miejscowości położonych jest w dolinach lub przełęczach skutecznie utrudnia dotarcie z sygnałem internetowym do Beneficjentów.  Na  wytypowanych nieruchomościach pod budowę  3 z nich nie wyposażone jest w przyłącze elektryczne, teren jest nie zagęszczony co będzie skutecznie utrudniało pracę ciężkiego sprzętu. Wygląda nieźle? Raczej termin napięty, ogrom pracy, wyzwanie jak trzeba, ale spokojnie jesteśmy, działamy. HCekipa na zwycięstwo przygotowani!

Jako smaczek dodajemy mapę zasięgu zaplanowanej już sieci. Trzymać kciuki aby wszystko siadło tak jak poniżej


.